your system language is:English

Bảng xếp hạng của chương trình ngày 27 tháng 12

Bảng xếp hạng TOP 20 của “Chương trình chia sẻ đầu tiên của TeraBox” tính đến 0h ngày 27 tháng 12 (GMT+8)

Xếp hạng Địa chỉ Email Tổng số người dùng mới mang tới Tiền thưởng dự kiến nhận được
1 opo*****l@yahoo.com 165 $16.50
2 duo*****th4@gmail.com 124 $12.40
3 tin*****2007@gmail.com 90 $9.00
4 dim*****anglain@gmail.com 73 $7.30
5 phu*****thuong@gmail.com 64 $6.40
6 ari*****ryadi001@gmail.com 35 TeraBox Premium
7 adi*****e.60@gmail.com 34 TeraBox Premium
8 aka*****arbhagat83954863@gmail.com 33 TeraBox Premium
9 ysg*****gmail.com 30 TeraBox Premium
10 rob*****3@gmail.com 24 TeraBox Premium
11 inf*****are06@gmail.com 23 TeraBox Premium
12 ngu*****amngoclinh181202@gmail.com 22 TeraBox Premium
13 sur*****akumar1234@gmail.com 21 TeraBox Premium
14 abe*****rra@gmail.com 20 TeraBox Premium
15 aup*****war@gmail.com 17 TeraBox Premium
16 tam*****bedhm7@gmail.com 17 TeraBox Premium
17 wah*****ianto67@gmail.com 16 TeraBox Premium
18 raj*****jveerjai8297@gmail.com 16 TeraBox Premium
19 the*****t@gmail.com 14 TeraBox Premium
20 tun*****702@gmail.com 13 TeraBox Premium
20 kth*****oang@gmail.com 13 TeraBox Premium
20 ron*****bangmasiperawan@gmail.com 13 TeraBox Premium

Trên đây là danh sách trong giai đoạn chương trình, bảng xếp hạng cuối cùng sẽ lấy thông báo sau khi chương trình kết thúc làm chuẩn.

result0216 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!