your system language is:English

Kết quả “Chương trình chia sẻ đầu tiên của TeraBox” 24/01/2022

For all the latest campaign information, please subscribe to our Telegram channel: https://t.me/terabox_official

Chương trình chia sẻ đầu tiên của TeraBox” kết thúc vào lúc 24:00 ngày 23 tháng 01 (GMT+8), bảng xếp hạng cuối cùng của chương trình:

en 220124

Tiền thưởng sẽ được chuyển từ 5 USD trở lên, những người dùng có tiền thưởng không đủ 5 USD sẽ nhận được 1 tháng Premium của TeraBox.

Đối với người dùng nhận được tiền thưởng, chúng tôi sẽ gửi Email trong vòng 3 ngày làm việc, thu thập những thông tin cần thiết để chi trả tiền thưởng.

Đối với người dùng nhận được Premium của TeraBox, chúng tôi sẽ gửi Email trong vòng 3 ngày làm việc, cung cấp mã đổi thưởng.

Vui lòng chú ý kiểm tra Email

Vui lòng theo dõi kênh Telegram của chúng tôi để nhận thông tin chương trình nhanh nhất: https://t.me/terabox_official

24/01/2022

coin3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!