your system language is:English

Chương trình đón năm mới của TeraBox đã bắt đầu! Hàng ngàn USD đang đợi bạn nhận lấy!

Tên chương trình: Chương trình đón năm mới của TeraBox

Thời gian chương trình: 02/12/2021-8/12/2021 (GMT+8)

Đăng ký sự kiện đầu năm mới của TeraBox

Quy tắc chương trình: Trong thời gian chương trình, dùng ứng dụng TeraBox (iPhone/Android)/trang web TeraBox/ứng dụng TeraBox máy tính tạo một link chia sẻ tệp, khi có người dùng mới * nhấn vào link đó bằng điện thoại, chuyển tới giao diện tải xuống ứng dụng TeraBox, rồi đăng nhập thành công vào ứng dụng là có thể tính thưởng; hoặc người dùng mới mở link bằng máy tính, đăng ký tài khoản mới thành công trên trang web hoặc ứng dụng máy tính là có thể tính thưởng.

*Định nghĩa người dùng mới: Người dùng đăng ký mới và đăng nhập vào TeraBox (qua trang web /ứng dụng/ứng dụng máy tính) bằng Email, số điện thoại hoặc tài khoản bên thứ 3 (Tài khoản Google/Facebook/Apple ID) trong thời gian chương trình.

Quy tắc tiền thưởng:
1. Trong thời gian chương trình, số lượng người dùng mới đến từ tất cả link của bạn mang lại sẽ được tính thưởng, mỗi người dùng mới thưởng 0,1 USD.
2. Sau khi kết thúc chương trình, dựa vào tổng số người dùng mới tích lũy đến từ liên kết của bạn trong thời gian chương trình, sẽ có phần thưởng thêm:

Tổng số người dùng mới Phần thưởng thêm (mỗi người dùng mới) Tương đương với phần thưởng cho riêng người dùng mới
100~499 $0.02 $0.1+$0.02=$0.12
500~999 $0.05 $0.1+$0.05=$0.15
1000~ $0.1 $0.1+$0.1=$0.2

3. Sau khi kết thúc chương trình sẽ xếp hạng theo tổng số người dùng mới đến từ tất cả liên kết bạn chia sẻ và có phần thưởng thêm:

Xếp hạng Điều kiện cần thỏa mãn: Tổng số người dùng mới không dưới Tiền thưởng thêm
1 3000 $1000
2~5 2000 $500
6~20 1000 $100

Phát phần thưởng: Phần thưởng tiền mặt sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ liên lạc bạn qua Email để xin những thông tin cần thiết.

Lượng tiền thưởng nhỏ nhất là 3 USD, người dùng có lượng tiền thưởng không đủ 3 USD sẽ nhận được Premium 14 ngày.

Trong thời gian hoạt động, nếu xuất hiện các hành vi gian lận, TeraBox có quyền hủy bỏ phần thưởng của người dùng đó.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về chương trình, có thể gửi Email về địa chỉ: member@terabox.com.

Đăng ký sự kiện đầu năm mới của TeraBox

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!