your system language is:English

Tính năng mới của TeraBox đã ra mắt! Phương thức kiếm tiền của bạn vừa được cập nhật…

Bạn muốn kiếm tiền thông qua Terabox? Bạn không muốn kiếm tiền bằng cách cũ? Đấy, Chương trình giới thiệu TeraBox dành cho các Webmaster đây nè!

Dưới đây là một số quy tắc và giới thiệu về cách bắt đầu:

referforwebmaster

Để tham gia chương trình giới thiệu TeraBox dành cho webmaster, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Số lượng người dùng mới đăng ký thông qua các liên kết bạn chia sẻ cần đạt trung bình trên 1.000 người dùng mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp.

Sau đó, bạn có thể bật chức năng này, tạo và chia sẻ liên kết lời mời độc quyền của mình.

Người dùng mới đăng ký tài khoản thông qua liên kết mời riêng của bạn, sau khi trở thành quản trị web và nhận được phần thưởng, bạn có thể nhận được một phần thưởng trong đó. Nếu họ lựa chọn chương trình “Người dùng mới”, bạn sẽ nhận được 10% phần thưởng của họ, nếu họ lựa chọn chương trình “Phát video”, bạn sẽ nhận được 7% phần thưởng của họ.

Bạn có thể xem chi tiết rút tiền tại đây:

https://www.terabox.com/help-center/about-the-terabox-referral-program-for-webmasters

Nhiều tính năng mới đang được triển khai, hãy theo dõi trung tâm webmaster TeraBox! TeraBox webmaster center

Theo dõi kênh Telegram để cập nhật những thông tin mới nhất: https://t.me/terabox_official

290 webmaster cash eg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!