your system language is:English

Ở nhà cũng có thể kiếm tiền, nhận 400USD!

Nhận 400USD không phải là giấc mơ, việc làm ngoài giờ giúp bạn ở nhà cũng kiếm được tiền!

Cập nhật ngày 15 tháng 2:
“Chương trình chia sẻ tháng 2 của TeraBox” đã tăng thêm phần thưởng!
Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 (GMT +8), nếu số lượng liên kết tệp chia sẻ của bạn khi dùng TeraBox đạt tới 100 liên kết sẽ nhận được 3 USD, cộng thêm vào tổng số tiền thưởng của bạn!
Lưu ý, tổng số tiền thưởng của bạn lớn hơn hoặc bằng 5 USD mới được chi trả.
Bạn có thể xem lịch sử chia sẻ của mình trong “Chia sẻ tệp” trong ứng dụng TeraBox.
Do phần thưởng được tăng thêm nên chương trình lần này sẽ kéo dài tới ngày 23 tháng 2 (GMT +8) mới kết thúc.

0127VN

“Chương trình chia sẻ tháng 2 của TeraBox” đã bắt đầu! Dùng TeraBox để tải lên và chia sẻ video, ảnh, nhạc, tài liệu… chia sẻ bất cứ tệp gì cũng có thể giúp bạn kiếm tiền.
Thời gian chương trình: 27/01/2022-23/02/2022 (GMT+8)

Cách tham gia:
1. Đăng ký 1 tài khoản tại https://www.terabox.com/ hoặc qua ứng dụng TeraBox
2. Nhấn vào đây để điền trang đăng ký trên Google Forms
3. Dùng TeraBox để chia sẻ tệp, gửi liên kết cho càng nhiều người càng tốt.

Cách tính phần thưởng:
Khi có người mở liên kết tệp bạn chia sẻ và đăng ký trở thành người dùng TeraBox mới tại trang web đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng.

Quy tắc nhận thưởng:
1. Trong thời gian chương trình, mỗi một người dùng mới đăng ký từ liên kết bạn chia sẻ sẽ được tính tích lũy 0,1USD.
2. Sau khi chương trình kết thúc, tổng số người dùng mới bạn mang tới thông qua tất cả liên kết mà bạn chia sẻ trong thời gian chương trình sẽ được xếp hạng và có phần thưởng thêm:

Xếp hạng Điều kiện cần thỏa mãn: Tổng số người dùng mới không dưới Phần thưởng thêm
1 1000 300USD + 1 năm Premium
2~5 800 100USD + 90 ngày Premium
6~20 500 50USD + 90 ngày Premium

3. Tổng số tiền thưởng cho một cá nhân cao nhất là 1000USD, số lượng vượt qua sẽ không chi trả thêm.

Phát thưởng như thế nào:
1. Khi tổng số tiền thưởng lớn hơn hoặc bằng 5USD sẽ thanh toán theo hình thức chuyển khoản ngân hàng, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ liên hệ với người nhận thưởng bằng Email để lấy thông tin tài khoản ngân hàng…, vui lòng chú ý kiểm tra Email.
2. Khi tổng số tiền thưởng lớn hơn hoặc bằng 1USD và nhỏ hơn 5USD, không phát tiền thưởng, tặng 30 ngày Premium TeraBox, vui lòng chú ý kiểm tra Email.
3. Khi tổng số tiền thưởng lớn hơn 0USD và nhỏ hơn 1USD, không phát tiền thưởng, tặng 14 ngày Premium TeraBox, vui lòng chú ý kiểm tra Email.
4. Phí chuyển khoản do người nhận thưởng tự chịu.

Bí quyết để nhận được nhiều phần thường hơn nữa

Kiểm tra phần thưởng như thế nào:
Trong thời gian chương trình, chúng tôi sẽ công bố bảng xếp hạng trên Blog và kênh Telegram của TeraBox vào mỗi thứ 4 hàng tuần, vui lòng theo dõi [Blog] [Telegram]

Nếu không đăng ký hoặc điền sai thông tin sẽ không thể nhận được bất cứ phần thưởng nào.
Nếu phát hiện có hành vi lừa đảo, TeraBox có quyền hủy bỏ phần thưởng của người đó.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về chương trình, có thể gửi thư đến: member@terabox.com.
TeraBox có quyền giải thích cuối cùng về chương trình lần này.

PS: How to use TeraBox? Here are some teaching videos.

taskcampaign

5 Comments

  1. guys I tried it and the videos and photos are fascinating to sign up for terabox. remeber transfer them to your own account first, and then share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!