your system language is:English

2 tuần kiếm 180 USD, “Chương trình chia sẻ và kiếm tiền” đã bắt đầu

Đây có lẽ là cách kiếm tiền đơn giản nhất: Chia sẻ tệp là kiếm được tiền!
Thời gian chương trình: 28/02/2022-13/03/2022 (GMT+8)

0228 VN

Cách tham gia:
1. Sử dụng tài khoản Google hoặc Email, đăng ký và trở thành người dùng TeraBox.
2. Nhấn [Đây] để đăng ký.
3. Dùng TeraBox chia sẻ tệp, gửi liên kết cho nhiều người nhất có thể.

Quy tắc phần thưởng:
1. Trong thời gian chương trình, nếu bạn chia sẻ được 100 liên kết thì bạn có thể nhận phần thưởng tích lũy lên tới 3 USD.
2. Trong thời gian chương trình, mỗi khi liên kết mà bạn chia sẻ mang tới 1 người dùng mới đăng ký*, bạn có thể tích lũy được 0,1 USD tiền thưởng.
3. Sau khi kết thúc chương trình sẽ xếp hạng theo tổng số người dùng mới bạn mang tới bằng tất cả liên kết bạn chia sẻ trong thời gian chương trình, nhận phần thưởng thêm:

Xếp hạng

Cần thỏa mãn điều kiện: Tổng số người dùng mới không dưới

Phần thưởng thêm

1

800

100 USD+90 ngày Premium TeraBox

2~5

500

50 USD+90 ngày Premium TeraBox

6~20

200

15 USD+30 ngày Premium TeraBox

*Khi có người mở liên kết chia sẻ tệp của bạn và đăng ký trở thành người dùng mới trên trang web đó, bạn có thể tích lũy tiền thưởng.
Tổng số tiền thưởng tối đa cho một cá nhân là 1.000 USD.

[Bí quyết để nhận được nhiều phần thưởng hơn, bạn nhất định phải xem!]

Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi sẽ liên hệ với người nhận thưởng qua Email.
1. Khi tổng số tiền thưởng từ 4 USD trở lên, chi trả tiền thưởng bằng việc chuyển khoản ngân hàng.
2. Khi tổng số tiền thưởng từ 1 USD đến dưới 4 USD, không chuyển tiền thưởng, thay bằng 14 ngày Premium TeraBox
3. Phí chuyển khoản do người nhận thưởng chi trả.

Chúng tôi sẽ công bố bảng xếp hạng vào thứ 4 hàng tuần, vui lòng theo dõi [Blog] [Telegram]
Nếu phát hiện hành vi vi phạm, TeraBox có quyền hủy bỏ phần thưởng của người đó.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về chương trình, có thể gửi Email đến: member@terabox.com
TeraBox có quyền giải thích cuối cùng về chương trình này.

0228 KR 1

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!