your system language is:English

Chương trình tháng 4 đã bắt đầu, 1500 USD đang đợi bạn!

“Chương trình chia sẻ & kiếm tiền tháng 4 của TeraBox” đã bắt đầu! 1500USD đang đợi bạn!
Thời gian chương trình: 01/04/2022-21/04/2022 (GMT+8)

Cách tham gia:
1. Sử dụng tài khoản Google hoặc Email, đăng ký và trở thành người dùng TeraBox.
2. Nhấn Đây để đăng ký.
3. Dùng TeraBox chia sẻ tệp, gửi liên kết cho nhiều người nhất có thể.
Chúng tôi khuyên bạn nên đăng liên kết chia sẻ ở những nơi sau: Nhóm Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, các diễn đàn có liên quan đến phim ảnh/trò chơi/phần mềm, nhóm trò chuyện của các phần mềm trò chuyện, v.v.

Quy tắc phần thưởng:
1. Trong thời gian chương trình, mỗi khi liên kết mà bạn chia sẻ mang tới 1 người dùng mới đăng ký*, bạn có thể tích lũy được 0,1 USD tiền thưởng.
2. Nếu số lượng người dùng mới đến từ liên kết mà bạn chia sẻ đạt 50 người/ngày, bạn có thể nhận được thêm 10 USD. Ví dụ: Nếu trong 5 ngày diễn ra chương trình, bạn mời được 50 người dùng mới mỗi ngày thì sẽ được nhận thêm số tiền thưởng là: 5 ngày * 10 USD/ngày = 50 USD.
3. Sau khi kết thúc chương trình sẽ xếp hạng theo tổng số người dùng mới bạn mang tới bằng tất cả liên kết bạn chia sẻ trong thời gian chương trình, nhận phần thưởng thêm:

Xếp hạng

Cần thỏa mãn điều kiện: Tổng số người dùng mới không dưới

Phần thưởng thêm

1

5000

$500

2-3

3000

$300

4-10

1000

$100

11-20

500

$50

*Khi có người mở liên kết chia sẻ tệp của bạn và đăng ký trở thành người dùng mới trên trang web đó, bạn có thể tích lũy tiền thưởng.
Tổng số tiền thưởng tối đa cho một cá nhân là 3.000 USD.

[Bí quyết để nhận được nhiều phần thưởng hơn, bạn nhất định phải xem!]

VN

Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi sẽ liên hệ với người nhận thưởng qua Email.
1. Khi tổng số tiền thưởng từ 5 USD trở lên, chi trả tiền thưởng bằng việc chuyển khoản ngân hàng.
2. Khi tổng số tiền thưởng từ 1 USD đến dưới 5 USD, không chuyển tiền thưởng, thay bằng 14 ngày Premium TeraBox
3. Phí chuyển khoản do người nhận thưởng chi trả.

Chúng tôi sẽ công bố bảng xếp hạng vào thứ 4 hàng tuần, vui lòng theo dõi [Blog] [Telegram]
Nếu phát hiện hành vi vi phạm, TeraBox có quyền hủy bỏ phần thưởng của người đó.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về chương trình, có thể gửi Email đến: member@terabox.com
TeraBox có quyền giải thích cuối cùng về chương trình này.

05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Download TeraBox FREE!